De jeugdleden betalen bij de Berix allemaal contributie. Leden van Scouting Kapl. Berix die geen jeugdlid zijn, maar wel een actieve bijdragen leveren, betalen geen contributie. Staf- of bestuursleden die naast hun functie ook jeugdlid zijn betalen wel contributie. Een voorbeeld hiervan is een scoutsstaflid die tevens stamlid is. Dit lid betaalt contributie om stamlid te kunnen zijn.

Kosten per maand

De contributie voor ieder lid bedraagt 10 euro per maand. De contributie wordt per maand betaald via een automatische incasso. Hiervoor wordt via het inschrijfformulier toestemming gegeven.

Overige kosten

Naast de gewone wekelijkse opkomsten worden soms activiteiten georganiseerd waarvoor wij een extra bijdrage vragen. Dit wordt vooraf duidelijk kenbaar gemaakt. Dit geldt voor bijvoorbeeld een weekend.

Kampgeld

Eén keer per jaar gaan de speltakken individueel of samen met andere speltakken op kamp. De kosten voor een kamp zijn afhankelijk van de leeftijdsgroep. De kampbijdrage wordt tijdig vooraf kenbaar gemaakt.